Bestyrelsen

Bestyrelsen

For at have en velfungerende kreds, skal man også have en velfungerende bestyrelse, der støtter op omkring det ugentlige arbejde som lederne laver med børnene.

Lige som lederne i kredsen, så er bestyrelsesarbejdet frivilligt og derfor ulønnet. Det er glæden ved at være i med i fællesskabet og være en del af noget større, som driver værket.

Vi søger altid ekstra hænder og folk, der har lyst til at være med i fællesskabet. Skulle du have fået lyst til at bidrage i bestyrelsen så tag fat i en af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

læs mere om bestyrelsens arbejde nederst på siden.

Kredsleder

Lene Wetche Balslev

Tlf: 22 19 16 75

Mail: fdflene@gmail.com

Formand

Maria Staun

Tlf: 60 13 48 39

Mail: mariastaun@gmail.com

Kasserer

John Balslev

Tlf.: 22 19 60 47

Mail: kasserer.fdf@gmail.com

Lederrepræsentant

Trine Sørensen

Tlf.: 22 25 81 53

Mail: Trine10@outlook.com

Menigt medlem

Sven Erik Nielsen

 Tlf: 51 83 87 47

 Mail: svenruth@nielsen.mail.dk

Forældrerepræsentant

Randi Friberg Bjerregaard

Tlf: 20 72 94 89

Mail: friberg.82@gmail.com

Menigt medlem

Helene Tolstrup

Tlf: 20 33 98 07

mail: Tolstruphelene@gmail.com

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen afholder møde ca. hver anden måned og har som alt andet i FDF Fredericia 2 Chr Sogn forskellige traditioner – fx vores årlige sommermøde på Slottet i Egum – hvor vi spiser sammen og siger tak for bestyrelsessæsonen.

Udover almindeligt bestyrelsesarbejde hvor økonomi og årsplanlægning gennemgås, så støtter bestyrelsen op om kredens forskellige arrangementer, f.eks. når FDF på lejre, når der er fællesmøde, kredsarrangementer, årsoptakt, foreningsdag i byen eller andre by arrangementer.

En af de større opgaver, som vi har som en fast aktivitet er at være med til at arrangere og afholde kredsens årlige julemarked – med juletræssalg og julestue.  Derudover er det også bestyrelsens opgave at søge midler til nye telte, båludstyr, større ture m.v.

Vi søger altid ekstra hænder og folk, der har lyst til at være med i fællesskabet. Helt specifikt kan bestyrelsens styrkes hvis nogle har lyst til at bidrage med kompetencer indenfor markedsføring, byggeprojekter og fundraising. Skulle du have fået lyst til at bidrage i bestyrelsen så tag fat i en af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Der er valg til bestyrelsen en gang årligt – så hold øje med datoen på hjemmesiden eller på vores facebook side –  men hold dig ikke tilbage – for vi kan altid bruge hjælpende hænder uanset om man formelt er med i bestyrelsen eller deltager uformelt i en form for udvalg.

Læs mere om arbejdet som forældrerepræsentant

Comments are closed.