Kredsens historie

KREDSENS HISTORIE

 

Den 23. august 1950 blev der afholdt stiftende møde for FDF Fredericia 2. kreds. skjold2
FDF stod for Frivilligt Drenge Forbund, og var altså kun for drenge.
Det foregik på Odinsvej 32, som dengang var præstebolig. Her var der konfirmandlokaler i kælderen, som også husede det nystartede FDF arbejde. Kirken fik dog hurtigt bygget en præstebolig på Odinsvej 65 lige overfor kirken. Her fulgte FDF med, og præsteboligen lagde lokaler til de første 10 år af kredsens historie. I 1959 havde Kredsen vedtaget, at man ville bygge et kredshus selv. Efter forskellige overvejelser endte det med, at kredsen fik del i det område som var lagt ud til kirkegård ved Christians Kirken. Siden 1960 har Randalsvej 6 været adresse for FDF. ”VIA” var blevet en realitet, og skulle danne ramme for FDF’s videre virke, Ikke kun klassemøder, men også show-markeder, julemarkeder, telefonbogsomdelinger, sommerfester og meget, meget mere.

Den 16. februar 1953 stiftedes FPF Fredericia Chr. Sogn. Frivilligt Pige Forbund. Mødestedet var også konfirmandlokalerne på Odinsvej. Allerede i løbet af det første år nåede man op på en kreds med 90 piger. I 1966 blev der bevilget penge til en hytte i Egum, og i 1974 kunne man indvie et kredshus, ”Luna” på Randalsvej 8. Det blev rammen om FPF’s arbejde derfra.

I 1974 bliver landsforbundet FDF og Landsforbundet FPF til et fælles forbund og dermed bliver det til FDF og FPF i Danmark. I 1994 bliver navnet ændret til FDF, frivilligt drenge- og pigeforbund.

I løbet af 1999 blev vi også enige om, at tiden var kommet til at drengene og pigerne i mødtes.
FDF Fredericia 2. kreds og FDF Fredericia Chr. Sogn, blev til FDF Fredericia 2 Chr. Sogn.
I starten, efter vi var blevet til en fælleskreds, havde vi stadig begge kredshuse, Via i nr. 6, og Luna i nr. 8. Det var dog for besværligt i længden med 2 kredshuse, og efter nogen tid blev ”Luna” solgt til Christians Kirken.

Comments are closed.