LEDERE

Puslinge/Tumlinge

Leder:

Cracked_FDF-logoNavn:

Tlf.:

Mail: 

Leder:

Cracked_FDF-logoNavn: Marianne Herlufsen

Tlf.: 28 71 69 57

Mail: herlufsen5@hotmail.com

Assistent:

Navn: Shania Hansen

Tlf.:

Mail:

Assistent:

Navn: Connie

Tlf.:

Mail:

 

Assistent:

Cracked_FDF-logoNavn: Sofie Herskind

Tlf.: 42 95 86 27

Mail: sofieherskind99@gmail.com

 

 

Pilte

Leder:

Navn: Lene Wetche Balslev

Tlf.: 22 19 16 75

Mail: fdflene@gmail.com

Leder:

Navn: Karsten Tolstrup

Tlf.: 20 33 64 76

Mail: cogktolstrup@gmail.com

 

Assistent:

Navn: Helene Tolstrup

Tlf.:

Mail:

 

Assistent:

Navn: Søren Rasmussen

Tlf.:

Mail:

Væbner/Seniorvæbner

Leder:

Cracked_FDF-logoNavn: Finn Andresen

Tlf.: 28 55 02 81

Mail: finn-andresen@mail.dk

Leder:

Cracked_FDF-logoNavn: Tommy Kjær Hansen

Tlf.: 22 98 24 40

Mail: tommykh@gmail.com

Leder:

Cracked_FDF-logoNavn: Juliane Seberg

Tlf.: 51 89 17 21

Mail:

Senior

Leder:

Cracked_FDF-logoNavn: Torben Rasmussen

Tlf.: 20 48 53 64

Mail: torbenrasmussen@gmail.com